Zasady korzystania z obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Mosinie

ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW OTWARTYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ OSIR W MOSINIE OD 4 MAJA DO ODWOŁANIA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 1. Z otwartych obiektów sportowych (boiska, korty tenisowe, pola golfowe itp.) będzie można korzystać w ograniczonym co do liczby osób zakresie.
 2. Jednorazowo z obiektów może, w przypadku stadionów i boisk korzystać 6 osób (plus trener), w przypadku kortów tenisowych 4 osoby (plus trener) na jeden kort, w przypadku infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych lub motorowodnych, nie więcej niż 2 osoby na poszczególny rodzaj sprzętu wymieniony w rozporządzeniu (kajak, motorówka, łódka , rowerek/skuter wodny) -bez ograniczenia ilości jednostek pływających na danym obiekcie wodnym, wymóg 2 osób nie dotyczy osób zamieszkujących razem, w przypadku pól golfowych limit ustalono na 6 osób, na jeden dołek golfowy.
 3. Każda grupa przybywająca na obiekcie podlega obowiązkowi weryfikacji liczby osób oraz identyfikacji przez administratora lub opiekuna grupy.
 4. Odstępy czasowe między grupami korzystającymi z obiektu wynoszą 15 minut;
 5. Administrator uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
 6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
 7. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć zostaje każdorazowo zdezynfekowany po ich zakończeniu.
 8. Podczas zajęć ruchowych nie ma konieczności używania maseczek.
 9. Podczas zajęć uczestnicy są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości.
 10. W przypadku naruszenia w/w zasad prosimy poinformowanie Administratora, Policję lub Straż Miejską.
 11. Podczas zajęć ruchowych zaleca się zasadę zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami zajęć, minimum 2 m.

Grupy zorganizowane należy zgłaszać każdorazowa u administratora obiektu – dotyczy obiektów: kompleks ORLIK 2012 przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie oraz Stadion OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej 31, minimum 2 godziny przed wejściem na obiekt. 

 

Administrator prowadzi rezerwację grup na poszczególne godziny. 

Godziny otwarcia kompleksu ORLIK 2012 przy ul. Krasickiego 16:

poniedziałek – piątek od godz. 16:00 – 22:00

sobota oraz niedziela godz. 10:00-18:00

(poza wyznaczonymi terminami możliwość skorzystania z obiektu po wcześniejszym kontakcie z administratorem).

Kontakt do administratora w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku: 61 101 95 66  lub  797 720 297

kontakt do administratora w godzinach 15:00-22:00, soboty oraz niedziele: 607 162 581

Godziny otwarcia Stadionu OSiR w Mosinie przy ul. Konopnickiej 31

poniedziałek – piątek 13:00-21:00

(poza wyznaczonymi terminami możliwość skorzystania z obiektu po wcześniejszym kontakcie z administratorem).

Kontakt do administratora w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku: 61 101 95 66  lub  797 720 297

 

Tel. Straż Miejska: 501 467 312

Policja: 500 107 120

OSiR w Mosinie: 61 101 95 66  lub  797 720 297