NAJEM HALA ul. Krasickiego 16

1.

Hala główna

1.1. Wynajem hali głównej 150 zł/h
1.2. Wynajem 1/3 hali głównej 70 zł/h
1.3 Wynajem hali głównej do 5 godzin bez wykładzin ochronnych 700 zł
1.4 Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) bez wykładzin ochronnych 1300 zł
1.5. Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) z wykładzinami ochronnymi 2000 zł
1.6. Wynajem hali głównej na organizacje imprezy masowej 3000 zł/doba

2.

Sala fitness, sala konferencyjna, przestrzeń poza sportowa

2.1. Wynajem sali fitness 60 zł/h
2.2. Wynajem sali konferencyjnej 70 zł/h
2.3. Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. do 2 m2 200 zł/doba
2.4. Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. od 2m2 do 6m2 300 zł/doba
2.5. Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. od 6m2 500 zł/doba

3.

Nagłośnienie, tablica wyników

3.1. Wynajem nagłośnienia do 5 godzin 200 zł
3.2. Wynajem nagłośnienia powyżej 5 godzin 350 zł
3.3. Wynajem tablicy wyników wraz z obsługą 50 zł/h

4.

Sauna

4.1. Wynajem całej sauny 60 zł/h
4.2. Wejście do sauny dla 1 osoby 20 zł

ZARZĄDZENIE NR 118/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 maja 2023 r.

Ceny poszczególnych karnetów, treningów personalnych – KLIKNIJ