NAJEM HALA ul. KRASICKIEGO 16

1.

Hala główna

1.1. Wynajem hali głównej 120 zł/h
1.2. Wynajem 1/3 hali głównej 60 zł/h
1.3 Wynajem hali głównej do 5 godzin bez wykładzin ochronnych 600 zł
1.4 Wynajem hali głównej do 5 godzin z wykładzinami ochronnymi 900 zł
1.5. Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) bez wykładzin ochronnych 1000 zł
1.6. Wynajem hali głównej powyżej 5 godzin (cały dzień) z wykładzinami ochronnymi 1500 zł

2.

Sala fitness, sala konferencyjna, przestrzeń poza sportowa

2.1. Wynajem sali fitness 45 zł/h
2.2. Wynajem sali konferencyjnej 60 zł/h
2.3. Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. do 2 m2 100 zł/dobę
2.4. Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. od 2m2 do 6m2 200 zł/dobę
2.5. Wynajem przestrzeni poza sportowej o pow. od 6m2 do 12m2 300 zł/dobę

3.

Nagłośnienie, tablica wyników

3.1. Wynajem nagłośnienia do 5 godzin 200 zł
3.2. Wynajem nagłośnienia powyżej 5 godzin 350 zł
3.3. Wynajem tablicy wyników wraz z obsługą 50 zł/h

4.

Sauna

4.1. Wynajem całej sauny 50 zł/h
4.2. Wejście do sauny dla 1 osoby 15 zł

Podane ceny są cenami brutto

ZARZĄDZENIE nr 42/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2021r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina