CENNIK, Hala ul. Szkolna 1

1. Sala Główna:

Od poniedziałku do soboty bezpłatnie

2. Sale Korekcyjne:

– sala bez luster: 40 zł/h
– sala korekcyjna z lustrami: 40 zł/h

3. Sauna:

1-2 osoby   22 zł/h
3-4 osoby 30 zł/h
5-6 osób 40 zł/h

4. Siłownia :

Dla osób od 15 do 18 lat
– wstęp jednorazowy na jednostkę treningową:  8 zł
Dla osób powyżej 18 lat
– wstęp jednorazowy na jednostkę treningową: 10 zł
Karnety miesięczne:
– do 2 treningów tygodniowo: 55 zł
– do 3 treningów tygodniowo:   65 zł
– bez ograniczeń 70 zł

5.Stadion OSiR:

– Płyta boiska głównego 200 zł/h
– Płyta boiska treningowego 150 zł/h
– Płyta boiska głównego + płyta boiska treningowego 300 zł/h
– Wynajęcie całego obiektu: 1500 zł/dzień
– Wynajęcie sali konferencyjnej z  aneksem kuchennym 100 zł/h
870 zł/dzień
– Wynajęcie sali konferencyjnej bez aneksu kuchennego 80  zł/h
680 zł/dzień

6. Korzystanie z urządzeń pola biwakowego Przystani Żeglarskiej OSiR w Dymaczewie Nowym

– Rozstawienie namiotu 4 zł
– Pobyt dziecka dla lat 4 bezpłatnie
– Pobyt dziecka do lat 16    4 zł
– Pobyt osoby powyżej 16 roku życia 6 zł

7. Korzystanie z Przystani Żeglarskiej OSiR w Dymaczewie Nowym

– Impreza całodniowa (powyżej 5 godzin) 1600 zł
– Impreza do 5 godzin 310 zł

Zarządzenie nr AW.0050.148.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina