O NAS

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Powołany Uchwałą nr XIV/110/03 Rady Miejskiej w Mosinie, z dniem 1 stycznia 2004r. OSiR w Mosinie stworzył warunki prawno – organizacyjne do rozwoju, organizacji i propagowania kultury fizycznej. Przedmiot i sposób działania jednostki określa jej statut.

Majątek przydzielony OSiR w Mosinie do administrowania i korzystania stanowi:

 • Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1
 • Hala widowiskowo-sportowa w Mosinie przy ul. Krasickiego 16
 • Stadion sportowy w Mosinie ul. Konopnickiej 31
 • Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym
 • Orlik w Mosinie ul. Krasickiego 16
 • Kąpielisko Glinianki
 • Boisko trawiaste w Mieczewie
 • Boisko trawiaste w Nowinkach
 • Boisko trawiaste w Krajkowie
 • Boisko wielofunkcyjne w Dymaczewie Starym
 • Boisko trawiaste w Dymaczewie Nowym
 • Działka rekreacyjna w Dymaczewie Nowym

Jednostka koordynuje działania z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Mosina nie ingerując w merytoryczną działalność organizacji pozarządowych a wyłącznie z nimi współpracując. Szczególnie dotyczy to stowarzyszeń działających na terenie OSiR w Mosinie, a więc KS 1920, Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, Uczniowskich Klubów Sportowych.

Organizując imprez sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy Mosina, OSiR w Mosinie na stałe współpracuje z Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz organizacjami pozarządowymi.

OSiR w Mosinie opracowuje i realizuje kalendarz imprez rekreacyjno – sportowych oraz rywalizacji międzyszkolnej zgodnie z okresowymi i rocznymi planami.

Ważniejsze imprezy: Turniej Formacji Tanecznych, Turniej Aerobiku, Dni Mosiny, Bieg Eleganta, Bieg Zimowy, Król Parku, KonstantyNOVA 10,  MTB Wiórek i wiele innych.

Plik z informacjami

Plik z informacjami