BOISKA

W administrowaniu OSiR znajdują się następujące boiska na terenie Gminy Mosina:

  • Boisko trawiaste w Mieczewie
  • Boisko trawiaste w Nowinkach
  • Boisko trawiaste w Krajkowie
  • Boisko wielofunkcyjne w Dymaczewie Nowym
  • Boisko trawiaste w Dymaczewie Nowym

Plik z informacjami Boiska

Plik z informacjami Boiska