Wynajem boisk na terenie Gminy Mosina dla grup zorganizowanych

Wynajem boiska w Nowinkach 80 zł/h
Wynajem 1/2 boiska w Nowinkach 50 zł/h
Wynajem boiska w Mieczewie 80 zł/h
Wynajem 1/2 boiska w Mieczewie 50 zł/h
Wynajem boiska w Dymaczewie Nowym 80 zł/h
Wynajem 1/2 boiska w Dymaczewie Nowym 50 zł/h
Wynajem Boiska w Krajkowie 50 zł/h
Wynajem boiska w Dymaczewie Starym 50 zł/h