Test Coopera – Sprawdź siebie po wakacjach!

W Niedzielę 30 sierpnia na stadionie OSiR w Mosinie zostanie zorganizowany” Test Coopera – Sprawdź siebie po wakacjach”.  Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Celem testu jest sprawdzenie swojej kondycji fizycznej.   Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu. W teście mogą wziąć udział osoby powyżej 8 roku życia.

Zapisy odbywają się w recepcji OSiR ul. Krasickiego 16, tel.: 797 720 297 lub recepcja@osirmosina.pl

Regulamin Test Coopera – Sprawdź siebie po wakacjach

Oświadczenie o zdolności do udziału w Teście Coopera – osoba pełnoletnia

Zgoda rodzica dla osoby niepełnoletniej