Zdrowie poprzez sport

Plakat: Ruch jest wstanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu

„Mosińskie Kluby fitness oraz Centra Sportowe Promują Zdrowie Poprzez Sport”

Współczesna sytuacja epidemiczna jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Jest ważnym zadaniem dla instytucji kształtujących zachowania prozdrowotne. Tylko powszechne, świadome, i racjonalnie realizowane działania profilaktyki prozdrowotnej (której elementem jest ruch fizyczny) zintegrowane z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia mogą skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Jest to jedyny racjonalny sposób na budowanie naturalnej odporności organizmu. Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Mając na uwadze powyższe a także stosując się do obowiązujących w Polsce obostrzeń oraz zaleceń związanych z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19 Adrenalina Fitness, Loft Fitness oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przygotowały dla Was szeroki wachlarz prozdrowotnych, zorganizowanych zajęć sportowych, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. U nas zadbacie o swoje zdrowie w bezpiecznych warunkach, pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry w miłej atmosferze.