Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 22/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej