Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

ZARZĄDZENIE NR 115/2023

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej