Nowy Projekt razem z AWF w Poznaniu

Zdjęcie przed Rektoratem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od lewej: Waldemar Demuth- kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, profesor doktor habilitowany Jacek Zieliński - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, magister Stanisław Kuhnert - kanclerz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie nawiązał współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu w zakresie udziału w projekcie „Systematyczne aktywności gwarantem zdrowych kości” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu: „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Projekt ma na celu promowanie systematycznej aktywności fizycznej poprawiającej nie tylko BMD (gęstość mineralna kości), ale także dobrostan każdej ćwiczącej osoby. Poprzez zwiększenie dostępności programów aktywizujących projekt ten wspomaga mobilizację społeczeństwa.

Wstępne porozumienie w tej sprawie zawarli: Rektor AWF w Poznaniu – prof. dr hab. Jacek Zieliński oraz Kierownik OSiR w Mosinie – Waldemar Demuth.

OSiR w Mosinie od wielu lat współpracuje z AWF w Poznaniu w zakresie realizacji praktyk studenckich.

O szczegółach projektu będziemy informować na bieżąco.