Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej   KLIKNIJ zalacznik_nr_1_-_wniosek_o_przyznanie_stypendium,_nagrody,_wyroznienia zalacznik_nr_2_-_wniosek_o_przyznanie_nagrody_pienieznej,_wyroznienia LINK DO STRONY – MOSINA.PL

Zawieszenie działalności OSiRu

W związku z pojawieniem się komunikatu Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 marca 2020 r. godz. 15:00, działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie zostaje zawieszona od dnia 11.03 od g.16.00 do 29.03 br. Odwołane zostają wszystkie zajęcia sportowe i rekreacyjne, zawody, turniej we wszystkich obiektach administrowanych przez OSiR: – Hala OSiR w Mosinie, ul. czytaj dalej

Trzeci komunikat Burmistrza Gminy Mosina w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce

W związku z trzecim komunikatem Burmistrza Gminy Mosina o  zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie całej Gminy Mosina do dnia 24 marca br., Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zawiesza wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 w ramach karnetu JUNIOR do czytaj dalej