Zajęcia sportowe w OSiR Mosina od 19.10.2020

Ważna informacja, uwaga

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie informuje, że od dnia 19 października 2020 r. prowadzi wyłącznie zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r.,

Realizacja zajęć odbywać się wg.zaleceń w/w Rozporządzenia:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Zajęcia sportowe odbywają się według poniższego grafiku: KLIKNIJ

Miejsce: Hala OSiR ul. Krasickiego 16

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie planuje dodatkowo prowadzić zajęcia sportowe na siłowni, które będą dostępne od poniedziałku do soboty w godzinach funkcjonowania OSiR w Mosinie. Szczegóły dotyczące zajęć na siłowni zostaną przedstawione we wtorek 20 października 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że utrzymany zostaje zakaz korzystania z sauny na obu halach sportowych.