Stypendia Sportowe – NABÓR WNIOSKÓW

Ważna informacja, uwaga
Od 5 do 31 marca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Mosina – osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Mosinie, Pl.20 Października 1, 62 – 050 Mosina.

Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 marca 2021 r.

WNIOSEK – KLIKNIJ