Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy Mosina na 2022 rok.

Ważna informacja, uwaga

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022 r.

Zostały ogłoszone dwa konkursy:

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy Mosina na 2022 rok.
    (UWAGA! W ramach tego naboru wnioski składają również organizacje, które w latach poprzednich składały wnioski na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina mi.n kluby i organizacje sportowe)
  2. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2022 rok.

LINK – treść komunikatu + link do strony za pośrednictwem, której należy składać oferty – KLIKNIJ

NIE BĘDZIE OSOBNEGO KONKURSU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU!