Oświadczenie w sprawie biegów dziecięcych i młodzieżowych

Ważna informacja, uwaga

W dniu wczorajszym z powodu silnych wiatrów, ze względów na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników imprezy biegowej podjęliśmy decyzje o odwołaniu biegów dziecięcych w ramach 8 Biegu Zimowego. Chcielibyśmy zaproponować Państwu dwa rozwiązania:

  1. Odbiór pakietu startowego wraz z medalem i buffem w ramach uiszczonej opłaty startowej
  2. Przepisanie dziecka na listę dzieci startujących w 8 Biegu „Elegant na 5” w dniu 22 maja 2022 r. (opłata za pakiet startowy będzie również wynosić 15 zł). Jeśli dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w biegu „Elegant na 5” w tym terminie, zwrócimy wpisowe.

Do zwrotu wpisowego należy podać imię i nazwisko osoby wpłacającej za 8 Bieg Zimowy oraz nr konta bankowego do zwrotu. Dane należy przesłać na adres: estera.wekwert@mosina.pl