Informator – MTB Wiórek

Informator dla zawodników na MTB Wiórek

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informatorem.

Zmianie uległy godziny startów dzieci.

Pomiar czasu obowiązuje na wszystkich dystansach – w tym również dla dzieci.

Pamiętajcie, żeby zabrać własne bidony na wodę. Na mecie nie będzie kubeczków jednorazowych. Dotyczy to również dzieci.

Impreza odbywa się bez udziału publiczności. Na teren zawodów nie zostaną wpuszczone, żadne osoby poza zawodnikami, organizatorami oraz służbami.

Z dzieckiem podczas zawodów może przebywać tylko jeden rodzic/prawny opiekun.

 

Informator 2020 – kliknij