Informacje dotyczące funkcjonowania Siłowni

Siłownia jest otwarta dla osób, które:

– uprawiają sport zawodowy,

– posiadają licencję i zaświadczenie, że są członkami kadry narodowej,

– są zawodnikami pobierającymi stypendium sportowe (w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),

– uprawiają sport w ramach ligi zawodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej,

– biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych,

– biorą udział w szkoleniu i współzawodnictwie w sporcie akademickim realizowanym przez Akademicki Związek Sportowy.

Jeśli posiadasz aktywną kartę Multisport oraz OKSystem oraz spełniasz jeden z powyższych warunków, możesz korzystać z siłowni przy ul. Krasickiego 16. Jesteśmy dla Ciebie otwarci!