Godziny funkcjonowania hal OSiR Mosina w okresie letnim

Hala OSiR ul. Krasickiego 16
Poniedziałek – piątek 8:00-22:00
Sobota 9:00-14:00
Hala OSiR ul. Szkolna 1
Poniedziałek – piątek 9:00-13:00 oraz 17:00-21:00,    13:00-17:00  działania terenowe
Sobota nieczynne