Gmina Mosina Pomaga Ukrainie

komunikat
GMINA MOSINA POMAGA UKRAINIE 💙💛
25 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane z aktualną sytuacją napaści zbrojnej na Ukrainę i możliwości jakimi na chwilę obecną Gmina Mosina dysponuje. Przyjęto plan działań na najbliższe dni, który obejmuje stworzenie bazy pomocowej dla potrzebujących, opuszczających teren Ukrainy obywateli.
➡ Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Zwracamy się z apelem o rozważenie możliwości udzielenia pomocy szukającym schronienia obywatelkom i obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną. Urząd Miejski w Mosinie przygotuje specjalny formularz elektroniczny, poprzez który będzie można zgłaszać chęć udzielenia pomocy. Formularz będzie dostępny na stronie mosina.pl w najbliższych dniach.
➡ Zakres działań pomocowych:
– udzielenie schronienia (przyjęcie uchodźców pod swój dach);
– pomoc żywnościowa (produkty z długimi terminami ważności, które nie wymagają składowania w chłodniach, produkty sypkie, suche);
– pomoc rzeczowa (m.in. nowe ubrania, nowe koce i śpiwory, środki higieniczne);
– bezpłatna pomoc specjalistów z zakresu m.in. psychologii, prawa, medycyny ogólnej, tłumaczeń, nauki języka polskiego;
– pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
– pomoc wolontariuszy (opieka nad uchodźcami, pomoc w załatwianiu spraw formalnych, prace organizacyjno-magazynowe);
– bezpłatne usługi (np. fryzjerskie);
– informacje od pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy (na temat aktualnej sytuacji rodzinnej i potrzeb ich pracowników).
Pomoc oferować można już teraz kontaktując się z Urzędem Miejskim w Mosinie drogą mailową: ukraina@mosina.pl.
➡ Informacje
Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji i działań jakie podejmuje Gmina Mosina publikowane będą na stronie mosina.pl w zakładce „Informacje dla obywateli Ukrainy” (zakładka znajduje się w lewym, górnym rogu strony). Znajdziecie tam Państwo komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji i trybu udzielania pomocy, a także szereg dodatkowych informacji.
O wszelkich zmianach wynikających z ustaleń Zespołu Zarządzania Kryzysowego będziemy informować na bieżąco.
Drodzy Mieszkańcy, apelujemy o zachowanie spokoju i jednoczesne wsparcie naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Gmina Mosina w zależności od zmieniających się przepisów prawa będzie podejmowała kolejne działania pomocowe. Okażmy solidarność i serce obywatelom Ukrainy.
————————————————-
Допомога біженьцям з України
25 лютого 2022 року відбулося засідання Команди антикризового управління. Під час зустрічі обговорювалися питання, що стосуються поточної ситуації збройного нападу на Україну та можливостей, які на даний момент може надати Мосіна. Ухвалено план дій на найближчі дні, який передбачає створення бази допомоги потребуючим громадянам України, які залишають територію України.
Допомога біженцям з України
Просимо Вас розглянути можливість надання допомоги громадянам України, які шукають притулку у зв’язку з війною, що триває. Міська служба в Мосіні (Ужонд мєйський в Мосіні) підготує спеціальну електронну форму, за допомогою якої ви зможете повідомити про свою готовність допомогти. Форма буде доступна на сайті mosina.pl найближчими днями.
Сфера діяльності допомоги:
– надання притулку (взяття біженців під свій дах);
– продовольча допомога (продукти з тривалим терміном придатності, які не потребують холодного зберігання, сипучі, сухі продукти);
– матеріальна допомога (у тому числі новий одяг, нові ковдри та спальні мішки, засоби гігієни);
– безкоштовна допомога спеціалістів у галузі та ін психологія, право, загальна медицина, переклад, вивчення польської мови;
– допомога у працевлаштуванні;
– допомога волонтерів (догляд за біженцями, допомога у вирішенні формальних справ, організаційні та складські роботи);
– безкоштовні послуги (наприклад, перукарня);
– інформація від роботодавців громадян України (про поточне сімейне становище та потреби їхніх працівників).
Допомогу можна запропонувати вже зараз, звернувшись до міського управління м. Мосіна за електронною поштою: ukraina@mosina.pl.
Нагадуємо, що вся інформація щодо ситуації, що динамічно змінюється, та дій спільноти Мосіни буде опублікована на сайті mosina.pl у вкладці «Інформація для громадян України» (вкладка знаходиться у верхньому лівому куті сторінки). Там ви знайдете повідомлення про поточну ситуацію та спосіб надання допомоги, а також ряд додаткової інформації.
Також будемо інформувати вас про будь-які зміни і рішення Команди антикризового управління.
Шановні мешканці, ми закликаємо вас зберігати спокій і водночас підтримати наших сусідів, які опинилися у дуже складній ситуації. Залежно від змін законодавства, гміна Мосіна вживатиме подальших заходів допомоги. Давайте проявимо солідарність і серце громадянам України.