Boisko w Czapurach

Uprzejmie informujemy, że boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w Czapurach jest otwarte do dnia 30 listopada 2017 r. (w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych). Szczegóły dotyczące korzystania z obiektu należny uzgadniać z pracownikiem obsługi boiska.