Bieg w Dobrym Kierunku

Informacje na temat biegu w dobrym kierunku

Nasz partner 24 czerwca 2023 r. organizuje „Bieg w dobrym Kierunku”. Jeśli macie wolny ten termin w swoich kalendarzach, to z pewnością warto pomyśleć o tej imprezie i szybko się na nią zapisać. Ilość miejsc jest ograniczona!

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na „Bieg w Dobrym Kierunku” na dystansie 7 km. Bieg organizowany jest we współpracy z Gminą Komorniki, Wielkopolskim Parkiem Narodowym i Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Nasz kierunek to ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Z wpisowego część kwoty od każdego zawodnika przeznaczymy na działania ekologiczne na terenie Gminy Komorniki i WPN. Cel każdej edycji biegu będzie inny, a zawodnicy po biegu otrzymają relację fotograficzną z działań które wspomogli, w niektórych akcjach będą mogli także uczestniczyć osobiście.

W tym roku celem naszych działań będą nasadzenia drzew i krzewów rodzimych, które wspomagają zachowanie bioróżnorodności.

Szczegółowe informacje i zapisy można znaleźć na https://gosirkomorniki.pl/bieg-w-dobrym-kierunku/ .
Link do zapisów: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-komorniki