18 Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2023

informacje dotyczące 18 turnieju formacji tanecznych mosina 2023

ZAPISY – KLIKNIJ

LISTA STARTOWA- KLIKNIJ

WAŻNE: W kategorii do 11 lat oraz w kategorii 12-15 lat,  może znajdować się 20% uczestników z wyższej kategorii wiekowej. Liczą się tylko pełne osoby. Liczba uczestników jest zaokrąglana zawsze w dół (jeżeli % wynosi 3,6 zawodnika dopuszczonych jest 3 zawodników – nie zaokrąglamy w górę).

Wpisowe

do dnia 31 marca 2023 r. wpisowe wynosi 30 zł od każdego uczestnika turnieju.

od 1 kwietnia 2023 r. wpisowe wynosi 40 zł od każdego uczestnika turnieju.

Po 6 kwietnia przyjęcie zespołu uzależnione jest od decyzji organizatora.

  • Jeżeli formacja występuje więcej niż w jednej kategorii, opłata dodatkowa za każdą kolejną kategorię wynosi 15 zł od uczestnika.

Stowarzyszenie nie wystawia faktur.